Inbetalning medlemsavgift
Bli medlem i Tjurkö Intresseförening!
Enskilt medlemsskap: 200kr
Familjemedlemsskap: 250kr
Bankgiro 690-4270

Betala helst i juli eller augusti!

Vänligen uppge namn/namnen på medlemmarna på inbetalningen.
Eller maila namnen på info@tjurko.se i samband med inbetalningen!