Inbetalning medlemsavgift
Bli medlem i Tjurkö Intresseförening!

Enskild 150:- och familj 200:-
Familj alltså fler än en person = 200:-

OBS!
Glöm INTE att ange namn/namnen på inbetalningen eller via tex mail till info@tjurko.se.

Bg: 690-4270