Biblioteket
Tjurkö Intresseförenings hembygdsbibliotek
Föreningen har under 2007 - 2008 börjat bygga upp ett hembygdsbibliotek med böcker, dokument, foto, etc från Blekinge, Karlskrona och Tjurkö.
Vi har minst 500 böcker och häften med anknytning till vår hembygd.
Vi har även erhållit i gåva en samling dokument och handlingar med anknytning till Tjurkös stenhuggeriperiod.
Har du något med anknytning till Tjurkö eller omnejd, som du vill skänka till vårt hembygdsbibliotek är du välkommen att höra av dig till oss.