Biblioteket
Pga renovering fastigheten under hösten kommer biblioteket vara stängt under tiden.

Tjurkö Intresseförenings hembygdsbibliotek
Föreningen har under 2007 - 2008 börjat bygga upp ett hembygdsbibliotek med böcker, dokument, foto, etc från Blekinge, Karlskrona och Tjurkö.
I dagsläget har vi ca 500 böcker och häften med anknytning till vår hembygd.
Vi har även erhållit i gåva en samling dokument och handlingar med anknytning till Tjurkös stenhuggeriperiod.
Har du något med anknytning till Tjurkö eller omnejd, som du vill skänka till vårt hembygdsbibliotek är du välkommen att höra av dig till oss.