Aktiviteter
Tjurkö intresseförening ordnar återkommande aktiviteter under året.
Danskvällar
För danskvällar ansvarar Inga och Yngve Johansson.
Kontakta gärna Yngve för mer information på 0455-461 62.

Arbetsdag
Inträffar varje vår och höst.

Midsommarfirande
Varje Midsommarafton samlas vi traditionsenligt
för dans kring midsommarstången på planen vid Stenbräcka.
Ett samarbete mellan Tjurkö Intresseförening och
Stenbräcka kursgård.

Loppmarknad
Loppmarknad hålls varje sommar.

Bluesafton
Ett arrangemang som har återkommit ett antal år. Brukar ske runt månadsskiftet juli/augusti.

Årsmöte
Hålls i regel i slutet av juli.

Luciafirande
Luciafirande brukar firas i Intresseföreningens lokal.
Vi bjuder på glögg och kaffe med tillbehör!