Årsmöte
Årsmöte hålls i regel i slutet av juli.
Datum för årets möte ej bestämt än.