Loppmarknad
Loppmarknad hålls varje sommar utanför föreningslokalen mittemot Tjurkö kyrka.