Bluesafton
Ett arrangemang som har återkommit ett antal år. Brukar ske runt månadsskiftet juli/augusti.