Arbetsdag
Inträffar varje vår och höst.
Då hjälps vi åt att rensa och röja runt föreningslokalen.