Arbetsdag
Arbetsdag den 21 oktober 2023 kl. 10.00-14.00.

Arbetsdag är en gång på våren och en gång på hösten.

Vi bjuder på korv och dricka.

Då hjälps vi åt att rensa och röja runt föreningslokalen.