Tjurkö skans
Som stöd för för de förband som skulle försvara kustartilleriets anläggningar på och vid Tjurkö, byggdes denna infanteriskans.
Tjurkö skans, mitt på ön, uppfördes 1904 av "Infanteriförsvaret inom Karlskrona fästning" som det hette på den tiden.
Tjurkö skans var i bruk under båda världskrigen, under första var den bemannad med trupper ur Karlskrona grenadjärregemente och under andra världskriget av landstormsförband.

Tjurkö skans har ett högt kulturhistoriskt värde, det byggdes endast två liknande anläggningar i landet.
Den utgör även ett kulturarv som visar olika metoder att anordna skydd, men ger även en bild av de miljöer där otaliga människor arbetat, övat och levt under åratal av svensk beredskap.