Tjurkö kyrka
Historik
Tjurkö kyrka uppfördes 1876 på uppdrag av konsul Wolff, grundaren av stenhuggeriet på Tjurkö. Kyrkan byggdes av Kronoarbetskårens straff-fångar och den placerades i stenhuggeriets centrum på Herrgården. Till gudstjänsterna hade även öns befolkning tillträde. När Kronoarbetskåren försvann från ön 1894, hade firma Wolff och efterträdaren A K Fernström ej någon användning av kyrkan, varför den uthyrdes till Tjurköborna för 100 kronor per år. I slutet av 1920-talet erbjöds församlingen att få överta kyrkan, om den flyttades till annan plats. Kyrkorådet antog detta erbjudande och kyrkan plockades varsamt ner och byggdes upp på sin nuvarande plats. Då anlades kyrkomuren och kyrkan fick ett enkelt torn med egen kyrkklocka. Den nyuppförda kyrkan återinvigdes av biskop Edvin Rohde 1930.

År 1878 då Hällaryds kyrka utanför Karlshamn skulle renoveras övertogs predikostolen av konsul Wolff till ”fångkyrkan” på Tjurkö. Predikostolen är tillverkad i trä skulpterad med de fyra evangelisterna. Den tillverkades 1664 av Lauritz Nilsson.
Altartavlan är målad av fången Abel Andersson 1888, som hämtat sin inspiration från den danske konstnären Karl Blochs original ”Kristusmotiv från Matt 11:28”.
Gåvor som skänkts till Tjurkö kyrka är bl a två kandelabrar som tillhört den finske fältmarskalken Mannerheim. Psalmboksskåp, målningar, en flamsk vävnadsamt dopljusstake. Minsveparen HMS Tjurkös stridsflagga och vapensköld finns också bland inventarierna.
Tjurkö har tillhört Augerums pastorat ända fram till 1888 då Tjurkö överfördes till Torhamns pastorat. Från och med 1923 utgjorde Tjurkö och Sturkö ett eget pastorat. Efter 1962 års pastoratsreglering övergick Sturkö till Ramdala pastorat medan Tjurkö kom att tillhöra Stadsförsamlingen i Karlskrona fram till 1988. 1989 överfördes Tjurkö till Ramdala-Sturkö pastorat.
Från och med 1 januari 2002 tillhör Tjurkö tillsammans med Ramdala och Sturkö det större Jämjö pastorat, som omsluter den östra delen av Karlskrona Kommun.

Kyrkans framtid?

På kyrkdörren kan man läsa följande: ”KYRKAN STÄNGD på grund av reparationsabete” Kyrkan har varit i stängd i drygt två år på grund av fuktskador och mögel.
WSP med två byggnadstekniska experter har varit på plats och gjort en grundlig undersökning. (okt 2012).
Vattnet står högt under kyrkan, stora mängder trä undertill är ruttet och insektsangripet. All puts måste alltså avlägsnas både in- och utvändigt.
Väggarnas korsvirke är uppskattningsvis 30% skadat och måste bytas ut.
En handikappsanpassning måste göras.
Taket (träet) är OK men plåten bör bytas ut.
Vapenhuset ät dåligt och måste tas ner och byggas nytt.
Jämjö pastorat har behandlat ärendet i Kyrkonämnden ärendet skickades omgående (nov 2012) vidare till Lunds Stiftskansli för vidare ansökan om Kyrkoantikvariatiskt stöd för renovering. Handläggningstiden är ett år.
Inventarierna i kyrkan har flyttats för att inte skadas av fuktangrepp.
Ekonomi
Uppskattad renoveringskostnad -4,8 mkr
Beviljat kyrkoantikvariskt bidrag 3,6 mkr
Beviljat kyrkobyggnadsbidrag 0,2 mkr
Egeninsats 1,0 mkr
Indikationer från stiftet angående ytterligare bidrag 0,6 mkr kan erhållas.
Så kära Tjurköbo – vi har kommit en bit på vägen och med förenade krafter skall vi nå fram så att vi få behålla vår kyrka.

Uppdaterad informationom kyrkans framtid:
Information om Tjurkö kyrkas renovering.pdf
Ladda hem
(Information om Tjurkö kyrkas renovering.pdf)