Info-möte Fiber 4/1-22
Network Solutions höll informationsmöte i Tjurkö intresseförnings lokal den 4/1 16.30 ang fiberinstallationen på ön.
Informationsmöte med Network Solutions 2022-01-04
Plats: Intresseföreningens lokal.


Huvudstationen, den s.k "Nodbyggnaden", är nu på plats.
Den är placerad vid T-korsning Djupasundsvägen – Södra Tjurkövägen.

Fiber är framdraget till Nodbyggnaden och ström kommer att dras in om ca 3 veckor.

Det kommer sättas upp mindre skåp på flera ställen på ön.
"Huvudkablar" kommer dras från Nodbyggnaden till skåpen och därefter in i fastigheterna.

Markarbetet har påbörjats i Finskan, vidare mot Södra Gårda och brofästet. Därefter fortsätter det norrut.

Målsättningen är att gräva ner så mycket det går.
I annat fall gjuter man in- eller klamrar fast rör.
Ingen fräsning- eller sprängning i berg, kommer att genomföras!

Inkoppling kommer att ske successivt allteftersom fastigheterna blir klara för det. Första inkoppling beräknas bli i februari.
Allt beräknas vara klart i början av hösten.

Det kommer att finnas en överkapacitet i fibernätet, vilket kommer att möjliggöra anslutning i framtiden.

Så gott som alla markavtal är nu klara.
Ca 190 fastigheter har anmält sig till fiber.
Vissa fastigheter har inte blivit kontaktade av Network Solutions, ang. grävningen på tomten. Hos er kan det vara vissa problem med markavtalet. Network Solutions har en lista över er, och ni kommer att bli kontaktade. Ni är inte bortglömda!

Vill ni kan ni ändå kontakta dom, ring 0454-10 000!

Förklara att det gäller fiberutbyggnaden på Tjurkö.