MER INFO OM IP-Only!!!
Angående att IP-Only inte påbörjat fiberbygget.
Läs igenom hela texten ordentligt!
Mer information:
Viktigt ang. de som anmält sitt intresse för att att Tjurkö Intresseförenings ordförande Peter Georgio ska skriva till IP-Only som företrädare för dem som anmäler intresse. Dessa måste vara vara medlemmar i Intresseföreningen.

Det är ett antal som inte är medlemmar som anmält intresse i frågan.

Enskild 150:- och familj 200:-
Familj alltså fler än en person = 200:-.
Bg: 690-4270

Den som betalar in ska vara samma som står för kontraktet mot IP-Only.

Detta måste göras innan 4/10

Mvh Styrelsen
************************

IP-Only är kraftigt försenade och det är oklart om de över huvud taget kommer att bygga fiber på Tjurkö. Om IP-Only inte bygger fiber och vi måste teckna dyrare avtal med annan leverantör, borde IP-Only ersätta varje fastighetsägare för fördyringen. En reklamation måste göras senast den 7 oktober 2019. Peter Giorgio (ordförande i Tjurkö Intresseförening) kommer att skriva till IP-Only som företrädare för dem som anmäler intresse. Alla som har tecknat avtal med IP-Only och vill vara med och reklamera måste därför höra av sig till Peter så att han vet vilka fastigheter och vilka fastighetsägare han företräder.

Observera att en reklamation inte innebär att vi framställer något krav mot IP-Only. Reklamationen görs för att vi inte ska förlora vår rätt att senare begära ersättning.
Peters brev kommer lyda enligt följande:


Reklamation

Tjurkö Intresseförening är en ideell förening som tillvaratar intressen för boenden på Tjurkö. Undertecknad är ordförande i föreningen och jag har uppdrag från de medlemmar, som förtecknas i bilaga till detta brev, att skriva till er.

Vi beklagar att byggandet av fiber på Tjurkö har försenats och att fiberdragningen inte är klar inom utlovad tid. Genom era uttalanden i massmedia i början av augusti i år har vi fått veta att förseningen inte beror på hinder som ni inte kunnat förutse och som är utanför er kontroll, utan att förseningen istället har ekonomiska orsaker. Vi reklamerar därför mot tjänsten enligt punkt 4e i de allmänna villkoren för att inte förlora vår juridiska rätt att begära ersättning om ni inte fullföljer era åtaganden.

Vi hoppas dock att vi istället kan ha en positiv dialog och att ni snarast börjar bygga på Tjurkö.
Vi uppskattar om ni kan informera oss om tidsplanen för fiberdragningen på Tjurkö och jag ber er att kontakta mig på telefon 070-150 11 43 eller via mail, ulla.georgio@samurajdata.se.


Med vänlig hälsning


Peter Georgio, ordförande i Tjurkö Intresseförening


Alltså, den som vill bli företrädd av Peter, skicka ett mail till ulla.georgio@samurajdata.se senast den 1 oktober och ange namn (måste vara namnet på den som tecknat avtal med IP-Only) och fastighetsbeteckning. Sprid gärna denna information till grannar så att alla får informationen.