Fiber 2021-2022

Information angående bredbandsutbyggnad Tjurkö.

-Intresseföreningens arbetsgrupp för fiber har egentligen inte fått mer
information än den som publicerats via olika medier och på IP-onlys hemsida. Det vi vet så här långt är att företaget Network Solutions har fått entreprenaduppdraget och kommer stå för grävningar och fiberdragning. Swevia har också börjat förbereda för var dragningen ska genomföras. Såvitt vi erfar kommer arbetet med byggnationen igång under hösten. Målsättningen är att alla som har tecknat sig för fiberanslutning ska vara anslutna före årsskiftet 21/22.

-Säljare från IP-Only har kontaktat några av oss som bor alternativt har sommarhus här på ön med erbjudande om att teckna om avtal, se nedan. De som inte svarar i telefon har de lämnat meddelande till. Erbjudandet finns inte längre kvar på IP-Onlys hemsida. Man får ringa till dem istället.

Simon Agi ansvarig för Tjurkö i frågan.
Epost: simon.agi@ip-only.se
Telefon: 0735-257948

Svarar någon annan än Simon så fråga efter Max.

-Det avtal som tecknades runt 2016 – 2017 fortfarande är giltigt. Det har också ifrågasatts ifall ROT- och/eller RUT- avdrag inte skulle vara giltigt för det gamla avtalet. Vi har varit i kontakt med Skatteverket och det har inte framkommit någon fakta runt att man inte skulle kunna få dessa avdrag. Det finns inga beloppsgränser för ROT- och RUT- avdrag.

-IP-Only bygger ett sk öppet nät. Det innebär att när fastigheten blir ansluten finns det en mängd olika leverantörer att välja på för att få internetabonnemang. Abonnemangen kan omfatta olika bindningstider och innehålla olika tjänster, t ex TV kanaler (för den som vill slippa antenn på taket). Det vanliga är att man tecknar sådant abonnemang först när fastigheten är ansluten, men IP-Only säljer dessa abonnemang redan nu men ingen kostnad förrän det är inkopplat och klart. För mer information om dessa avtal kontakta IP-Only på uppgifterna ovan.

-Är det någon som inte tidigare har tecknat avtal, men nu gärna vill bli ansluten så är det fortfarande möjligt att teckna avtal. Ring i så fall Simon eller gör det här:
www.ip-only.se/privat/fiber/villa/