Årsmöte 2021-08-01
Årsmöte 2021
1 augusti kl 16.00, föreningens lokaler.
Eventuellt hålls mötet utomhus.
Avstånd ska hållas.