Fiberanslutning
Angående fiberanslutning Tjurkö.
Den 4 oktober sände intresseföreningens styrelse en reklamation till IP-Only med begäran om besked kring fiberutbyggnaden på Tjurkö. Styrelsen har, per dags datum 5 november 2019, inte fått något svar. I det avtal som många av oss har tecknat med IP-Only finns en klausul som tydliggör att ett frånträde från avtalet efter det att IP-Only fattat beslut om byggstart, skulle innebär ett vite om 6.900 kr.

Under hösten har även en förfrågan från Affärsverken kommit ut till de bofasta på ön. Det uttrycks att även fritidsbostäder kan anslutas, ifall de inte ligger för långt ifrån ordinarie dragning. Styrelsen har skrivit till Affärsverken och begärt besked ifall detta enbart är en intresseförfrågan eller ifall det är en förbindelse att verkligen bygga ut ett riktigt fibernät. Inte heller här har styrelsen till dags datum erhållit något besked.

Utifrån detta är styrelsens rekommendation att tills vidare avvakta de svar vi förväntar oss från IP-Only samt Affärsverken. Styrelsen återkommer så snart vi får mer klarhet i frågan. Observera att föreningen inte har en komplett e-postlista till samtliga medlemmar och därför väljer att informera via intresseföreningens hemsida, Facebook grupp samt de fysiska anslagstavlorna på ön.


Vänligen styrelsen för TIF.