Renovering av fastigheten
Tjurkö Intresseförenings fastighet genomgår en större renovering med början sensommaren/hösten 2017.
Verksamhetsåret 2016-2017 sökte Tjurkö Intresseförening pengar från skärgårdsmiljonen och från Boverket för att renovera grunden och reparera de sättningar i byggnaden som uppstått under åren.

Under våren fick vi positivt besked, 180.000:- från skärgårdsmiljonen och 170.000:- från Boverket.

Detta gjorde att en renovering av byggnaden kunde påbörjas 2017.
Nu är etapp 1 klart.

- Golvet är plant, väggarna uppriktade, nya mattor lagda och nytt toa-porslin installerat.

- Bjälklag och grundmur är åtgärdade, makadam är inlagt under byggnaden och vattenavledning på gaveln är utförd.

- En av handikapptoaletterna är avdelad till ett förråd och en toalett. Nu finns alltså en vanlig toalett och en handikapptoalett med tillhörande dusch.

- Väggar i TV-rum och korridor är målade.

Etapp 2 kommer att ske under våren 2018 med målning utvändigt av byggnad.