Styrelsemöten
Protokoll från Styrelsemöten ser du i menyn till vänster
I januari och juli hålls vanligtvis inget styrelsemöte.